Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY THỔI KHÍ TAIKO

 • Máy thổi khí Taiko SSR-50 0.75KW

  27,510,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-50 3KW

  29,360,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-65 5.5KW

  33,920,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-80 7.5KW

  40,580,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 3KW

  44,310,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 4W

  45,180,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 5.5KW

  46,510,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 7.5KW

  47,440,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 11KW

  51,520,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.

 • Máy thổi khí Taiko SSR-100 15KW

  53,120,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc (CQ Nhật Bản)

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Ưu điểm: có lưu lượng và cột áp lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng tối đa.