Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM TĂNG ÁP NTP

 • Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.18 26T 1/4HP

  1,811,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.18 265 1/4HP

  1,890,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 26T 1/2HP

  2,032,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.37 26 1/2HP

  2,197,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang- Bơm nước nóng.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.18 265 1/4HP

  2,205,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang- Bơm nước nóng.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 265 1/2HP

  2,252,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ gang đầu inox NTP HJP225-1.50 26 0.5KW

  2,704,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ gang – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ gang đầu inox NTP HJP225-1.50 26 0.5KW

  2,704,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ gang – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ gang đầu inox NTP HJP225-1.75 26 1HP

  3,351,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ gang – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu inox NTP LJA225-1.37 26 1/2HP

  3,475,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ nhôm – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu inox NTP LJA225-1.37 26 1/2HP

  3,475,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ nhôm – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.75 265 1HP

  3,555,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu inox NTP LJA225-1.37 26T 1/2HP

  3,672,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ nhôm – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu inox NTP LJA225-1.37 26T 1/2HP

  3,672,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu inox, vỏ nhôm – Bơm nước nóng, lạnh.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho các thiết bị dân dụng và ở những nơi có nguồn nước thủy cục yếu, những nơi có hệ thống sử dụng nước nhiều, cần lượng nước mạnh.

 • Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.75 26 1HP

  4,281,000 

  Xuất xứ: ĐÀI LOAN. CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu gang- Bơm nước nóng.

  Ưu điểm: Bơm tăng áp cho nước mạnh