Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG SAER

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-125C 1HP

  8,851,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-125B 1.5HP

  8,997,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-160C 2HP

  10,784,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR40-125B 3HP

  11,673,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-160B 3HP

  11,976,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-160A 4HP

  12,728,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR40-160NC/B 4HP

  13,606,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-160NB 5.5HP

  15,153,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR40-160NB/B 5.5HP

  15,696,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Saer IR32-200N 5.5HP

  16,699,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Đầu và cánh bơm làm bằng gang EN-GJL-250

  Ứng dụng: Bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt, bơm nước cho các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và chữa cháy,…