Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG OBL

 • Máy bơm định lượng OBL M 11PPSV 250W

  11,413,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (Bắt buộc lấy VAT)

 • Máy bơm định lượng OBL M 23PPSV 250W

  11,413,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (Bắt buộc lấy VAT)

 • Máy bơm định lượng OBL M 31PPSV 250W

  11,413,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (Bắt buộc lấy VAT)

 • Máy bơm định lượng OBL M 50PPSV 250W

  11,413,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (Bắt buộc lấy VAT)

 • Máy bơm định lượng OBL M 75 PPSV 250W

  11,756,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (bắt buộc lấy vat)

 • Máy bơm định lượng OBL M 101PPSV 250W

  11,756,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (bắt buộc lấy vat)

 • Máy bơm định lượng OBL M 120PPSV 250W

  11,756,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

  (bắt buộc lấy vat)

 • Máy bơm định lượng OBL M 155PPSV 250W

  11,756,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  (bắt buộc lấy vat)

 • Máy bơm định lượng OBL MC 131 PP 300W

  13,011,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

 • Máy bơm định lượng OBL M 201PPSV 370W

  13,648,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  (bắt buộc lấy vat)

 • Máy bơm định lượng OBL M 261PPSV 370W

  13,648,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  bắt buộc lấy vat

 • Máy bơm định lượng OBL M 321PPSV 370W

  13,648,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  bắt buộc lấy vat

 • Máy bơm định lượng OBL M 421PPSV 370W

  13,648,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  bắt buộc lấy vat

 • Máy bơm định lượng OBL M 521PPSV 370W

  18,219,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Nhựa PP, Pi pyrex.

  Ưu điểm: Tốc độ dòng chảy ổn định, chính xác, chống được các hóa chất ăn mòn, độc hại.

  bắt buộc lấy vat