Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG HANNA

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 20 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 15 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 10 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 7 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 5 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 3 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…

 • Máy bơm định lượng HANNA BL 1.5 200W

  3,320,000 

  Xuất xứ: RUMANIA. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Vật liệu cấu tạo: Màng bơm PVDF/ Đầu bơm PTFE.

  Ưu điểm: bơm axit loãng, dung môi, chất tẩy rửa…