Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI PENTAX

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DP 40G 0.25HP

  4,600,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 4mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DP 60G 0.5HP

  5,400,000 

  Xuất xứ: Ý. BẢN SAO CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 4mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DP 80G 1HP

  6,400,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 7mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DP 100G 1HP

  6,600,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO, CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 7mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DG 80G 1.4HP

  7,270,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 35mm. Chân kiềng có thể hút bùn loãng

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT 80 1.4HP

  7,500,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. (không phao)

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 35mm. Chân kiềng có thể hút bùn loãng

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải DH 100G

  7,667,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 10mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DG 100G 1.8HP

  7,770,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao mực nướcDây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 35mm. Chân kiềng có thể hút bùn loãng

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT 100 G 1.8HP

  7,770,000 

  Xuất xứ: Ý. Bản sao CO,CQ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 35mm. Chân kiềng có thể hút bùn loãng

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DX 80G

  7,770,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn, dây điện 10m.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 10mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT 80 1.4HP

  7,770,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không Phao. Thân và cánh inox.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 28mm. Độ ngâm sâu 5m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DX 100G 1.8HP

  7,770,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Phao chống cạn. Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng Inox.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 28mm. Độ ngâm sâu 5m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT 100 1.8HP

  8,000,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không Phao. Thân và cánh quạt bằng inox.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 28mm. Độ ngâm sâu 5m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT 100 1.8HP

  8,210,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 10mm. Cánh bơm bằng đồng thau

  Cấp độ bảo vệ: IP68

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 160 1.5HP

  20,140,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 210 2HP

  20,700,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 310 3HP

  21,250,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải DMT 550

  31,900,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4 5.5HP

  33,300,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68. Auto Coupling.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4 7.5HP

  48,890,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 90mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68. Auto Coupling.

 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000 10HP

  51,690,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Thân và cánh quạt bằng gang.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 50mm. Độ ngâm sâu 20m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68. Auto Coupling.

Giới thiệu máy bơm chìm hút nước thải Pentax

Ý là nước có nền kinh tế đứng thứ bảy trên thế giới và là nhà xuất khẩu đứng thứ sáu về các sản phẩm chế tạo. Đi tiên phong trong lĩnh vực chế tạo máy bơm nước, Ý xuất hiện nhiều nhà sản xuất nổi bật, trong đó không thể không kể đến thương hiệu Pentax. Máy bơm chìm nước thải Pentax có mặt ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trên hết, sản phẩm của Pentax rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng từ dân dụng cho đến chuyên dụng. Một trong những sản phẩm có tính ứng dụng cao và được đông đảo người tiêu dùng chọn lựa, đó là dòng máy bơm chìm hút nước thải Pentax. Dòng máy này là giải pháp chống ngập hiệu quả cho các gia đình Việt, nhất là khi thủy triều dâng cao hoặc khi mùa mưa đến.

Máy bơm chìm hút nước thải Pentax hoạt động theo nguyên lý chìm hẳn trong nước, do đó khi lắp đặt trên cạn, sẽ dễ gây ra tình trạng cháy nổ, hư hỏng động cơ. Máy chỉ phát huy tối đa hiệu suất làm việc khi đặt dưới nước, hơn nữa người dùng có thể trang bị thêm phao điện để làm tăng tính tự động cho máy và tiết giảm thời gian sử dụng một cách hợp lý, nhanh chóng.

Máy bơm chìm hút nước thải Pentax được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với đầy đủ giấy tờ CO/CQ hợp lệ kèm theo catalogue, tài hiệu hướng dẫn lắp đặt, cách phân biệt hàng nhái, hàng giả. Người dùng có thể yên tâm khi chọn lựa sản phẩm là bạn đồng hành cho những mục đích thiết thực của mình.

bom chim nuoc thai

Những ưu điểm và ứng dụng của máy bơm chìm hút nước thải Pentax

Máy bơm chìm hút nước thải Pentax có rất nhiều mẫu mã, mức công suất lớn nhỏ khác nhau. Cùng với đó, vật liệu cấu thành nên sản phẩm cũng đa dạng không kém như vỏ nhựa, thân gang, vỏ gang, thân inox,… Những chất liệu này giúp máy chống lại các tác nhân gây mài mòn hiệu quả, đồng thời chịu được các lực va đập mạnh từ bên ngoài, cho thời gian sử dụng bền bỉ, dài lâu hơn.

Xét về cấu tạo thì máy bơm chìm nước thải Pentax cũng có hai bộ phận chính là đầu bơm và động cơ bơm. Phần đầu bơm là nơi tiếp xúc trực tiếp với nước, tùy từng mục đích bơm nước thải mà người dùng chọn lựa đầu bơm bằng gang, inox hay nhựa. Động cơ bơm vận hành bằng hai dòng điện chủ yếu là điện 1 pha và 3 pha, bên trong động cơ được trang bị cơ chế tự giải nhiệt bằng nước, giúp máy có thể hoạt động liên tục một cách ổn định, êm ái và tiết kiệm điện tối đa.

Máy bơm chìm hút nước thải Pentax chính hãng hiện được người dùng đánh giá rất cao về chất lượng cũng như giá cả. Ưu điểm lớn nhất mà dòng bơm này có được chính là khả năng bơm nước thải bẩn, nước thải có lẫn tạp chất rắn nhỏ, cát, sỏi. Vì thế, máy có tính ứng dụng rộng rãi, phục vụ tốt cho các ngành công nghiệp sản xuất, hệ thống nông nghiệp chăn nuôi, chuồng trại, các công trình xây dựng quy mô lớn và cả trong sinh hoạt dân dụng.

bom chim

Vì sao nên mua máy bơm chìm hút nước thải tại công ty Thuận Hiệp Thành?

Máy bơm Pentax là thương hiệu lớn, ở 3 miền lãnh thổ Việt Nam đều có nhà phân phối độc quyền. Tại miền Nam, công ty TNHH Thuận Hiệp Thành tự hào là nhà phân phối độc quyền máy bơm chìm hút nước thải Pentax. Không chỉ vậy, công ty còn có showroom trưng bày hầu như các sản phẩm của Pentax, người dùng có thể trực tiếp đến tham quan và mang về dòng bơm ưng ý.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành hiện có một hệ thống bán hàng trực tuyến rất chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu sản phẩm, nhiệt tình và năng động, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho người sử dụng. Tất cả máy bơm nhập khẩu đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cùng chế độ bảo hành, hậu mãi xuyên suốt trong thời gian 12 tháng, người dùng có thể yên tâm khi chọn lựa công ty là đối tác để kết nối dài lâu.

Qúy khách có nhu cầu tìm mua máy bơm chìm hút nước thải Pentax hoặc có ý muốn hợp tác với công ty vui lòng liên hệ số hotline 0902 920 225 hoặc skype, zalo số hotline trên. Công ty luôn có những chế độ, chính sách ưu đãi dành cho các đại lý, nhà thầu, dự án công trình và cả khách hàng lẻ cần mua sản phẩm máy bơm với số lượng lớn.