Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI EBARA

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

  6,561,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 5m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

   

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 1HP

  9,713,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 35mm. Nhiệt độ chất lỏng 350C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 MA 1HP

  9,963,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 35mm. Nhiệt độ chất lỏng 350C.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVS 5.75 1HP

  12,750,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 35mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3

  13,530,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 10mm. Nhiệt độ chất lỏng 350C.

   

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

  13,970,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước tạp chất: 10mm. Nhiệt độ chất lỏng 350C.

  Độ ngâm sâu: không quá 10m.

   

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 5.75 1HP

  14,680,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVS 51.5 2HP

  15,020,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 35mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4

  15,343,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước tạp chất: nhỏ hơn 10mm. Không phao.

  Độ ngâm sâu: không quá 10m. Dây điện 10m.

   

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 MA

  15,700,000 

  Xuất xứ: Ý

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Nhiệt độ: 350C. Độ ngâm sâu không quá 10m

   

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSA 5.75 1HP

  15,760,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 51.5 2HP

  15,760,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 5 2HP

  16,420,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 10mm. Nhiệt độ chất lỏng 350C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 51.5 2HP

  16,790,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 1HP

  16,954,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSA 5.75 1HP

  17,300,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 MA 1HP

  17,560,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSJ 5.75 1HP

  17,710,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 1.5HP

  18,814,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSJ 5.75 1HP

  19,290,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 MA 1.5HP

  19,434,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Có phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSA 51.5 2HP

  19,630,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 200 2HP

  20,430,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSJ 51.5 2HP

  20,770,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSA 51.5 2HP

  21,400,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSJ 51.5 2HP

  22,590,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao chống cạn.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 300 3HP

  23,162,000 

  Xuất xứ: Ý, Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Thân và cánh bơm bằng Inox 304.

  Kích thước chất thải: không quá 50mm. Nhiệt độ chất lỏng 400C.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DL 51.5 2HP

  24,980,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Cấp độ bảo vệ: IP68, Class F.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DF 51.5 2HP

  24,980,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Có dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 52.2 3HP

  25,040,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 51.5 2HP

  25,040,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Có dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 52.2 3HP

  25,380,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 53.7 5HP

  27,020,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 52.2 3HP

  27,140,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Có dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DL 52.2 3HP

  27,660,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 53.7 5HP

  28,390,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 45mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DFA 51.5 2HP

  29,420,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao mực nước. 2 dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 51.5 2HP

  29,590,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao mực nước. 2 dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 53.7 5HP

  30,620,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao. Có dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DFJ 51.5 2HP

  30,620,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao mực nước. dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 51.5 2HP

  30,790,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao mực nước. dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DL 53.7 5HP

  31,130,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 53.7 5HP

  31,580,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 52.2 3HP

  33,460,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao mực nước. 2 dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 52.2 3HP

  33,790,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 52.2 3HP

  34,730,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao mực nước. dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 53.7 5HP

  36,990,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao mực nước. 2 dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 53.7 5HP

  38,240,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao mực nước. dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 53.7 5HP

  38,590,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DS 57.5 7.5HP

  50,930,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. Không phao.

  Kích thước chất thải: không quá 32mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DLC 55.5 7.5HP

  51,390,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 55.5 7.5HP

  51,510,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DFA 53.7 5HP

  52,070,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 2 phao mực nước. 2 dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLB 55.5 7.5HP

  53,090,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DLC 57.5 10HP

  55,540,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 57.5 10HP

  55,600,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLB 57.5 10HP

  57,130,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DFJ 53.7 5HP

  64,800,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m. 3 phao mực nước. dao cắt rác.

  Kích thước chất thải: không quá 46x200mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 511 15HP

  71,020,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 511 15HP

  71,160,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

  Cấp độ bảo vệ: IP68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 515 20HP

  77,680,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

  Cấp độ bảo vệ: IF68/ Class F.

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 515 20HP

  98,960,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 518 25HP

  149,720,000 

  Xuất xứ: Hàng Ý sản xuất ở Trung Quốc. Bản sao CO,CQ đầy đủ.

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM.

  Phụ kiện kèm theo: Dây điện 10m.

  Kích thước chất thải: không quá 80mm.

   

Giới thiệu máy bơm chìm hút nước thải Ebara

Ngày xưa, máy bơm nước là thiết bị hữu ích và không thể thiếu trong mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người Việt. Chỉ cần có máy bơm nước là có thể giải quyết được tất cả các nhu cầu sử dụng về nước. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống hiện đại phát triển mạnh mẽ thì nhu cầu sử dụng cũng theo đó mà đổi thay.

Người dùng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn riêng dựa vào khả năng kinh tế và mục đích thực tế của mình để chọn lựa dòng máy bơm nước phù hợp nhất. Ở phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến người dùng dòng máy bơm chìm hút nước thải Ebara. Đây là dòng bơm đang có sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Máy được nhập khẩu từ Ý và phân phối trực tiếp về Việt Nam với đầy đủ giấy tờ CO/CQ hợp lệ, chắc chắn sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị về sản phẩm nổi bật này.

Máy bơm chìm hút nước thải Ebara chính hãng được ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu nên máy có chất lượng tối ưu, đảm bảo độ an toàn và sức bền bỉ dài lâu cùng năm tháng. Dòng bơm này có rất nhiều mẫu mã, công suất, chất liệu,… để người dùng chọn lựa.

Tuy nhiên, những dòng máy nhập khẩu chính hãng từ Ý sẽ có giá thành tương đối cao nên vẫn còn hạn chế đối với một số bộ phận người dùng chưa đủ khả năng, điều kiện sử dụng. Trên thực tế, người dùng có thể chọn lựa và thay thế bằng dòng bơm chìm công nghiệp Ebara (sản xuất tại nhà máy Trung Quốc). Sản phẩm này có mức giá cả cạnh tranh mà hiệu suất hoạt động vẫn đảm bảo, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dùng.

bom chim nuoc thai

Những ưu điểm và ứng dụng nổi bật của máy bơm chìm hút nước thải Ebara

Máy bơm chìm hút nước thải Ebara là dòng bơm hoạt động hoàn toàn chìm trong nước nên không chiếm quá nhiều diện tích lắp đặt cũng như hạn chế tối đa tiếng ồn phát ra xung quanh, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút nước thải, nước có lẫn tạp chất. Cho nên vật liệu cấu thành nên sản phẩm là yếu tố khá quan trọng, thông thường vỏ của máy bơm chìm hút nước thải Ebara đều được làm bằng chất liệu inox (hoặc bằng gang đúc) chắc chắn, có thể chịu được lực tác động mạnh và chống oxy hóa hiệu quả, cho thời gian sử dụng ổn định, dài lâu hơn.

Ngoài ra, một số sản phẩm còn được tích hợp phao chống cạn (có thể là 2 phao, 3 phao), giúp tăng thêm tính tự động và đảm bảo máy hoạt động một cách chính xác, an toàn nhất.

Máy bơm chìm hút nước thải Ebara nhập khẩu được người tiêu dùng đánh giá rất cao, ngoài yếu tố chất lượng vốn có thì máy còn có khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong sinh hoạt dân dụng, máy thường dùng để bơm thoát nước chống ngập cho các tầng hầm cao tầng, bãi giữ xe hoặc những khu vực bị ngập úng do triều cường, mưa lớn.

Ở các ngành công nghiệp sản xuất, các xí nghiệp quy mô rộng, máy thường được ứng dụng để bơm xử lý nước thải môi trường, bơm hút chất thải lẫn tạp chất vô cơ, khó phân hủy. Đặc biệt, dòng máy này còn phục vụ tốt cho việc bơm hút chất lỏng, bùn cát ở các ngành nông nghiệp trồng trọt, bơm thoát nước vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi,…

bom chim

Vì sao nên mua máy bơm chìm hút nước thải Ebara tại công ty Thuận Hiệp Thành?

Thị trường hiện có rất nhiều dòng máy bơm chìm hút nước thải với nhiều nhà sản xuất khác nhau, khiến cho người dùng hoang mang và khó phân biệt. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên chọn lựa nhà phân phối uy tín.

Và địa chỉ lý tưởng nhất chính là công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Đây là nhà phân phối chính thức máy bơm chìm hút nước thải Ebara và nhiều thương hiệu máy bơm nước lớn của Châu Âu, Châu Á. Với hơn 10 năm thành lập và phát triển, hệ thống bán hàng trực tuyến của công ty đã phủ sóng rộng mở khắp các tỉnh phía Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ.

Song song đó, công ty còn có các chi nhánh, showroom trưng bày sản phẩm và hàng trăm đại lý lớn nhỏ trải đều trên cả nước, chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng.

Khi quý khách muốn nhìn thấy hình ảnh thực tế của từng dòng máy bơm nước, có thể đến trực tiếp công ty, hàng luôn có sẵn để phục vụ mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu tìm kiếm của quý khách. Hoặc không muốn mất quá nhiều thời gian đi lại mà vẫn có được máy bơm chìm hút nước thải Ebara ưng ý, quý khách có thể truy cập website bomnuocchinhhang.com để được tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Sau khi đặt hàng thành công, nhân viên công ty sẽ giao hàng đến tận nhà trong thời gian sớm nhất. Mọi chế độ bảo hành, hậu mãi sau mua hàng luôn được quan tâm triệt để, quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng khi chọn lựa công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đối tác kết hợp dài lâu.